Καριέρα

Η βάση της επιτυχίας της Γενικής Κλινικής Euromedica Ζωοδόχος Πηγή εντοπίζεται στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και στην εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό μας, καθώς επίσης και στη διαρκή εκπαίδευση και αξιολόγησή του διαμέσου επιστημονικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Η προσήλωση στη φροντίδα και στην άψογη εξυπηρέτηση του ασθενούς, η γνώση, η συνεργασία και το πνεύμα ομαδικότητας είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται το Ανθρώπινο Δυναμικό της κλινικής. Η Γενική Κλινική Euromedica Ζωοδόχος Πηγή εγγυάται την αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά σεβόμενη την προσωπικότητά του και περιβάλλοντάς τον με εμπιστοσύνη, κατανόηση και προθυμία για την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας.

Το προσωπικό της Γενικής Κλινικής Euromedica Ζωοδόχος Πηγή διαχωρίζεται στο ιατρικό επιστημονικό, στο νοσηλευτικό, στο διοικητικό και στο προσωπικό υποστήριξης. Οι κυριότερες παράμετροι επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού είναι η ικανότητα προσαρμογής σε απαιτητικές καταστάσεις και η αφοσίωση στην τήρηση των διαδικασιών και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της κλινικής. Από την πλευρά μας προσφέρουμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον εντός του οποίου όλοι οι εργαζόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα ανέλιξης και διαρκούς εκπαίδευσης, διαμέσου των συνεδρίων, των εκπαιδεύσεων και των σεμιναρίων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στη Γενική Κλινική Euromedica Ζωοδόχος Πηγή χρησιμοποιούν κορυφαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Εάν και εσείς ταυτίζεστε με το όραμά μας για παροχή ασφαλών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, τότε σας θέλουμε στην ομάδα μας!

Δείτε τις τρέχουσες αγγελίες για θέσεις εργασίας

  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦ. 4 FR ALI CORDIS

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡ.ΣΤΕΦ. 4FR ΜΡΑΙΙ (TR210234)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦ. 4 FR ΙΜΑ CORDIS

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ.4FR AR1 MOD(538441)19617

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ. ΣΤΕΦ. 6 FR 3DRC CORDIS 534676T

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 9

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΣΤΕΦ.4FR JL3.5 538418/19602/TR210235

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦ. 6 FR IMΑ CORDIS

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 9

  Euromedica

  ΟΔ .ΣΥΡΜΑ GAIA THIRD 190CM AHW14R011P

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘ. ΣΤΕΦ. 5F PIGTAIL CORDIS

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FL4 BOSTON 16391-22

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FR4 BOSTON 16391-02

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR PIGTAIL BOSTON 16391-40

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR KIMNY BOSTON 16599-180

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 9

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR AR1 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR LCB BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR IMA BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FL3.5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FL5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR AR2 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR JL6 BOSTON H74916391251

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR RCB BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR ΙΜΑ BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 9

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FR5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FR3.5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 8

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR AL1 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR ALΙΙ BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR MPAΙ BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR MPAΙΙ BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR JL5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR KIMNY BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR PIGT BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR JL4 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR JR4 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR PIGTAIL 125CM BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR FR4 125CM BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 38.81

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR AR2 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  MANIFOLD KIT

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 47.70

  Euromedica

  MANIFOLD 3 STAT RIGHT HANDED OFF 3105

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 34.80

  Euromedica

  ΠΡΟΕΚΤ. ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 120CM M/F F881 (4056)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 17.04

  Euromedica

  ΠΡΟΕΚΤ. ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 150CM M/F F882 (4057)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 21.30

  Euromedica

  ΠΡΟΕΚΤ. ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 150CM M/M D985 (3156)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 2.50

  Euromedica

  ΠΡΟΕΚT. ΑΡΤ.ΠΙΕΣΗΣ 60CM M/F F879 (4054)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 18.46

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ J 0,35'' 145CM 007042 MEDRON.

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 42

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ J 0,35'' 175CM 008627 MEDRONIC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 42

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ J 0,35'' 260CM 008631 MEDRONIC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 25.81

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ S 0,35'' 175CM 008629 MEDRONIC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 7

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ S 0,35'' 260CM 008633 MEDRONIC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 7

  Euromedica

  ΣΥΡΜ.ΟΔ. 035 180 J IQ35F180J3/M001491200

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45.50

  Euromedica

  ΣΥΡΙΓΓΕΣ FUSTURN 200ML (200-FT-Q)E45461D

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 49.99

  Euromedica

  ΣΥΝΔΕΤΙΚ.ΥΨΗΛ.ΠΙΕΣΗΣ 1200PSI 716120 120CM

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 41.40

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR AR1 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR AL1 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR JL3,5 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR MPA1 BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ 8FR AVANTI 504608X

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 20

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ 10FR MEDTRONIC(010101A) ASG10010W

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 64.03

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR RCB BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 8

  Euromedica

  ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛ. 6F ΑΑ-15611-S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 69.30

  Euromedica

  ΚΑΘ. VERTEBRAL 5F 100CM CORDIS 451514HO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 102.60

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ.5 FR JL3.5 CORDIS 534518T

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑΤ.ΟΔΗΓΟΣ 035 260CM J FS M001491210

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 55.06

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 6FR LCB BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 6.45

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.6F PIGTAIL ANGLED 533652S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 8.01

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘ.ΣΤΕΦ. 5F JL4 (533553) 19704

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛ.5F ΑΑ-15511-S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 69.30

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ.6FR PIGTAIL 125CM BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 8

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ.6FR FR4 125CM BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 8

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 6F 11CM BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 60

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 7F BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 60

  Euromedica

  ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18G 44-169

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 14.64

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ. ΑΓΓΕΙ/ΦΙΑΣ CURVE 5F 451555VO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 102.60

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓ/ΦΙΑΣ VERTEBR 5FR CORDIS 452514HO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 116.10

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓ/ΦΙΑΣ COBRA 5F 100CM 451543HO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 91.16

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO 451557VO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 88.15

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡ.ΣΤΕΦ.4FR JL4 (538420)19603

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE 0.35180J 46-152B

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 127.62

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE 0.35 260J 46-154B

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 127.62

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE STIF0.35180J 46-308B

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 127.62

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE STIF0.35260J 46-316B

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 127.62

  Euromedica

  ΣΑΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 102*102 10-5140

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 22.58

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 5F BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 60

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE 0.35 150J 46-151B

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 120.40

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ.5F JL3.5 (533551)501110019702

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.20

  Euromedica

  ΣΥΡΜ.ΥΔΡΟΦ.ZIPWIRE 0.35 180S M00146309B0

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 112

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5FR 45CM CL 07545

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 219.02

  Euromedica

  ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛ.5F AP-TIS-0511

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 69

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 7FR 90CM CL 07790

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 217

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI MIRACLE 3 AG14M050

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI FIELDER FC AGP140001

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 135

  Euromedica

  ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΠΑ 24%

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 23.40

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO 451542VO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 102.60

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO 451535ΗΟ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 92.45

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO 451530ΗΟ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 102.60

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI FIELDER XT AGP140002

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 6FR 90CM CL 07690

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 217

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 9FR 24CM CL 07924

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 127.50

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI MIRACLE 6 AG14M060

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛ. 4F ΑΑ-10411-1

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 69.30

  Euromedica

  ΟΔ .ΣΥΡΜΑ GAIA FIRST 190CM AHW14R007P

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΟΔ .ΣΥΡΜΑ GAIA SECOND 190CM AHW14R008P

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ 14FR 30CM COOK RCFW-14.0-38-30RB

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 148.35

  Euromedica

  ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ demax

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45.18

  Euromedica

  ΚΑΘ. ΣΤΕΦ. 5F JR4 DXT5JR40 MEDTRONIC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 7.28

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 6FR 65CM CL 07665

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 201.50

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ. ΣΤΕΦ. 4 FR JL5 CORDIS 538422

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 55.25

  Euromedica

  ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (1214) PERIVAC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 175.21

  Euromedica

  ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FINECROSS NC-F865A TERUMO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 885

  Euromedica

  STENT GRAFT MASTER

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 1350

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΑΝΑΡ.ΘΡΟΜΒ. THROMBUSTER6F T2R6SA4E

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 390

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ BMW 0.014 1001780-HC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.50

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ BMW 0.014 1001780J-HC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.50

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ PTCA PILOT150 (1010481-H)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.50

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΑΓΓ. PILOT 50 (1010480-H)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 108

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ PTCA WHISPER 0.014J (1005357HJ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 132

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΑΓΓ. IRON MAN (1001309J)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 132

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ PTCA WHISPER 0.014 (1005357H)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 132

  Euromedica

  ΟΔ.Σ ΥΡ. RUNTHROUGH 0.14/180S TW-AS418FA

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 111.75

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR PIG PENDRACARE 15114001

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ 9FR MEDTRONIC 091102Α

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 13.31

  Euromedica

  IMAGER II ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F VERTEBRAL 31-406

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 89.87

  Euromedica

  IMAGER II ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F HH1 31-415

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 12.60

  Euromedica

  IMAGER II ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F COBRA 1 31-463

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 54

  Euromedica

  SENTAI ΣΥΡΜΑ ΑΓΓ.ΚΗΣ H749393021900

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 97.50

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ PTCA WHISPER 0.014J (1011834H)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 132

  Euromedica

  ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 9CM*14CM CO914

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 726.35

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓΕΙΟΓ.5F SIM1 M001314320

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 54

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ PTCA RINATO 0.014 180CM AGH146000

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 85.25

  Euromedica

  IMAGER II ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F SIMMONS I 31-433

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 12.60

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI SION BLUE 180CM AHW14R004S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI MIRACLE 12 180CM AG14M070

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI EXTENSION 165CM AG149001

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI EXTENSION 165CM AG149001

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑΤ.ΟΔΗΓΟΣ 035 150CM J FS M00149118

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45.50

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI GRAND SLAM 300CM AG141302

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 109.25

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI CONFIENZA PRO 12 AGH143091

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  IMAGER ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F 65C VERTEBRAL 31410

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 91.16

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ NHANCER NRX1413518

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 720

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ARROW AA10511-1

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 69.30

  Euromedica

  ENCORE ADVANCE KIT 26ATM 04527-01

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 100

  Euromedica

  MANIFOLD KIT 3 WAY/ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 1200PSI

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 47.78

  Euromedica

  ENCORE ΣET. ΠΛΗΡΩΣΗΣ 26 ΑΤ (04526-01)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 75.60

  Euromedica

  ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΨΗΛ.ΠΙΕΣΕΩΝ 2,5/10 250-010-004

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 375

  Euromedica

  ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΨΗΛ.ΠΙΕΣΕΩΝ 3,5/10 350-010-004

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 375

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΛ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ BRX0605

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 750

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ TRP10015

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 195

  Euromedica

  ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 40ATM 96346

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 105

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 12F BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 26

  Euromedica

  ΦΙΛΤΡΟ SPIDER FX SPD2-050-190

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 621

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΒ.NHANCER PROX NX61413525

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 525

  Euromedica

  IMAGER ΚΑΘ. ΑΓΓ 5F SIMMONS II M001314350

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 12.60

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑΤ.ΟΔΗΓΟΣ 035 260CM S FS M001491030

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45.50

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑOTHER IN CHILD GUIDION G60F25150

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 472.50

  Euromedica

  ΟΔ.ΣΥΡΜΑ ΜΕΤ. ΠΙΕΣΗΣ IFR-FFR VERRAT10185

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 795

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 5F 7CM PSI-5F-7-018

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 5F 11CM PSI-5F-11-018

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR AR1 PENDRACARE

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR IMA PENDRACARE

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR AL1 PENDRACARE

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΜΠΑΛΟΝΙ ΥΨΗΛ.ΠΙΕΣΕΩΝ 3*10 300-010-004

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 375

  Euromedica

  ΜΙΚΡΟΚΑΘ. ΟΛ. ΑΠΟΦΡΑΞ. RECROSS RC1414025

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 1275

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR MPA2 PENDRACARE

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣ.ADELANTE8F10CM ME BΕΛASG08010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣ.ADELANTE6F10CM ME BΕ ASG06010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣ.ADELANTE5F10CM ME BΕ ASG05010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.50

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ BMW 0.014/300 (1000463H)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣ.ADELANTE7F10CM ME BΕ ASG07010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 57.50

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ASAHI SION BLACK 180CM APW14R010S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR AL2 PENDRACARE 15100301

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 7.70

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ MAVERIC H74938928.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 76

  Euromedica

  STENT PROMUS PRIEMIER H74939251

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 246

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ QUANTUM H74939124.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 76

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ EMERGE H74939195.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 79.80

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ EMERGE H74939193.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 76

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ EMERGE H74939194.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 76

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PTCA BOSTON

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 81.31

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ EMERGE H74939196.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 76

  Euromedica

  ΜΠΑΛΟΝΙ PTCA ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ...

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 600

  Euromedica

  ΚΑΘ GUIDEZILLA 6F 39242-1505 393351-506

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 620

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5FR AR2 PENDRACARE 15100801

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  ΕΝΔ.SYNERGY ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΡ ΠΟΛΥΜ 39262-...

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 465

  Euromedica

  FLEXIMA KIT ΚΑΘ.ΠΑΡ.ΧΟΛΗΔΟΧΟ M001272610

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.35

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ. ΚΑΘET.5F SON1 PENDRACARE 15105801

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 33

  Euromedica

  FLEXIMA KIT ΚΑΘ.ΠΑΡ.ΧΟΛΗΔ.-27135-10FR 25

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.35

  Euromedica

  FLEXIMA ΚΙΤ ΚΑΘ.ΠΑΡ.ΧΟΛΗΔ.-27134-8FR 10

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.35

  Euromedica

  FLEXIMA KIT ΚΑΘ.ΠΑΡ.ΧΟΛΗΔΟΧΟ M001272600

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.35

  Euromedica

  ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩ ACCUSTIC II 20-710 M001207100

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 183.99

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓΕΙΟΓ. 5F STR SELECTIVE 511038STS

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 75.60

  Euromedica

  ΟΔ.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CONVEY H7493946....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 80

  Euromedica

  ΟΔ. ΚΑΘ. PTCA 7F FR4 (34357-02)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 84

  Euromedica

  ΣΤΕΝΤ PROMUS ELITE H74939413-.....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 246

  Euromedica

  ΟΔ.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CONVEY H7493946....

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 80

  Euromedica

  ΣΥΣΤ.ΑΓΓ.ΑΙΜΟΣ. ANGIOSEAL8F TR610133

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 187.50

  Euromedica

  ΟΔ.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ MACH H7493435...

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 80

  Euromedica

  ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ THREADER H7493927012120

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 480.50

  Euromedica

  STANDARD ΥΔΡΟΦ ΣΥΡΜΑ GA35183M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 80

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΣΤΕΦ. 5FR AL3 BOSTON 16391-100

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 35.82

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ GLIDECATH SIM1 YA15110M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 135

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘΕΤΗΡ.
  GLIDECATH VERTEB YH15110M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 135

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΑΓΓΕΙΟΓ.RADIFOCUS SIM1 EA15010M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 78

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΑΓΓΕΙΟΓ.
  RADIFOCUS VERTEB EH15010M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 78

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘΕΤΗΡ.
  GLIDECATH HH1 YB15110M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 135

  Euromedica

  ΚΑΘΕΤ.ΑΓΓΕΙΟΓ.
  RADIFOCUS HH1EB15010M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 78

  Euromedica

  MARQUISE STOPCOCK 500PSI M1FLC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 19.20

  Euromedica

  TRANSEND EX ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 525

  Euromedica

  FLEXIMA KIT ΚΑΘ.ΠΑΡ.ΧΟΛΗΔ12F M001272620

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.35

  Euromedica

  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΥΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ PM2152

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 1054.50

  Euromedica

  ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ VVIR PM1152

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 888.60

  Euromedica

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ 2088TC-58

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 195

  Euromedica

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ 2088TC-52

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 195

  Euromedica

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΑΘΗΤ. 1944/52ΕΚ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 195

  Euromedica

  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΑΘΗΤ. 1948/58ΕΚ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 195

  Euromedica

  ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 10F 405120

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45

  Euromedica

  ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 8F 405112

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45

  Euromedica

  ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 9F 405147

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45

  Euromedica

  ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 11F 405124

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 45

  Euromedica

  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ FORTIFY ASSURA VVIR 1359-40QC

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 4863,75

  Euromedica

  ΗΛΕΚΤΡΟΟ ΚΟΙΛ ΑΠΙΝΙΔ DURATA DF4 7120Q/65

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 975

  Euromedica

  ΚΑΘ. ΑΓΓ/ΦΙΑΣ PIGTAIL 5F 90EK 451503F5

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 64.50

  Euromedica

  ΚΑΘ. ΑΓΓ/ΦΙΑΣ COBRA 5FR 65EK 451542VO

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 88.15

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓ/ΦΙΑΣ VERTEBRAL 5F 65CM MERIT

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 72

  Euromedica

  ΚΑΘ.ΑΓΓ/ΦΙΑΣ HEAD HUNTER 5F 65CM MERIT

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 75.60

  Euromedica

  MAK WIRE 60CM SS/PT (MADRILE)

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 79.80

  Euromedica

  ΣΥΡ.ΥΔΡΦ.
  ZIPWIRE STIF0.
  35150JM00146305Β1

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 120.40

  Euromedica

  ΣΥΣΤ.ΑΓΓ.ΑΙΜΟΣ. ANGIOSEAL6F TR610132

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 187.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 5F GR-085003A

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 58.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 7F GR-08703

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 65

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.COBRA 1 65EK 5F RF-XB4510GM

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 139.50

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ.ΚΑΘ.VERTEBRAL 100CM 5F RF-YH15110M

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 139.50

  Euromedica

  ΥΔΡΟΦ. ΚΑΘ.STRAIGHT 65CM 5F RFXI7510GM

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 139.50

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 6F GR-08603

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 65

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 5F GR-08503

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 65

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 8F GR-08803

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 65

  Euromedica

  CUSTOM PACK CARDIO ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡ SP-0500611

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 112.66

  Euromedica

  ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΙΣ.ΜΕ ΒΕΛ 9F GR-08903

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 58.50

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ FIELDER XT-R 190CM APW14R005S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΚΑΘ GUIDEZILLA 7F 39335-1507 393351-507

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 620

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ CONQUEST PRO 180CM AGH143090

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΣΥΡΜΑ ΑΓΓ.ΚΗΣ ASAHI RG3 AHW10S302S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΟΔ. ΣΥΡΜΑ FIELDER XT-A 190CM APW14R009S

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ GLADIUS EX 200CM AP14R025P

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 199.95

  Euromedica

  ΔΙΑΓΝ.ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ TEMPO 451531ΗΟ

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 102.60

  Euromedica

  IMAGER II ΚΑΘ. ΑΓΓ. 5F COBRA M001314620

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 91.16

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey IM SH 749392641290

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey AL1 74939264190

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey ART3.5 749392644980

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey IM 74939264260

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey ART4 SH 749392645010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey ART3.5 SH 749392644990

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey AR1 SH 74939264660

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey JL4 749392646620

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey JL4 SH 749392646680

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey AR2 SH 74939264670

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey JR4 749392646860

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey JR4 SH 749392646920

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey LeftBU3.5 749392647140

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey LeftBU3.75 749392647150

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey LeftBU3 SH 749392647190

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey LeftBU3.5 SH 749392647200

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΚΑΘ 6F Convey LeftBU3.75 SH 749392647210

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. ART3.5/6F/.070" 749343564980

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. ART4 SH/6F/.070"749343565010

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. AL2 SH/6F/.070"74934356690

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. Q4.0 SH/6F/.070"749343562980

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. JR4 SH/6F/.070"
  749343566920

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ. Q3.5 SH/6F/.070"
  749343562970

  Κόστος Υπηρεσίας

  € 82.15

  Euromedica

  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘ 6F AL1 SH 74939264